top of page

MENTORPROGRAMMA

Via ons Mentorprogramma krijgen jaarlijks 6 makersduo's de kans om een specifieke skill of werkwijze te leren of om een experimentele samenwerking aan te gaan met een andere maker.

De Mentorprogamma's organiseren we in samenwerking met Cultuurregio Noord-Limburg.

Wat?

 

Het Mentorprogramma van FLUJAS is er om de professionaliteit van makers te ontwikkelen en te ondersteunen. Het stelt makers in staat om te leren van elkaars expertise, zowel op het gebied van artistieke vaardigheden als ondernemerschap. Het Mentorprogramma biedt persoonlijke begeleiding met op maat gemaakte doelen en feedback. 

Wat houdt het programma in?

Optie 1: Vanuit de concrete vraag naar verdieping/specialisatie van een maker wordt een mentor gezocht die op dat gebied veel kennis heeft. Dit duo krijgt 10 uur om met elkaar samen te werken. Samen bepalen ze de doelen en/of vragen van de maker en vanuit daar wordt feedback en begeleiding geboden. Vanuit hier gaan ze met elkaar aan de slag om deze doelen te bereiken.

Optie 2: Twee makers van verschillende disciplines doen samen een voorstel voor een experimentele samenwerking. De makers krijgen 10 uur om met elkaar aan de slag te gaan en worden begeleid in hun artistieke proces. Vooraf wordt bepaald wat het doel is waar tijdens het Mentorprogramma naartoe zal worden gewerkt.  

In 2024 biedt FLUJAS 6 duo's de kans om deel te nemen aan het Mentorprogramma. Deze duo's zullen per duo werken aan het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en/of het verbreden en verdiepen van de artistieke praktijk middels kennisdeling, samenwerking en experiment.

Hoe komt deze kennis en ervaring bij andere makers?

De learnings die voortkomen uit de ervaringen van de duo's worden meegenomen in de bredere context van de Creatives Cafés en andere makersbijeenkomsten. Hierdoor ontstaat een wisselwerking waarbij de kennis en ervaring van individuele makers direct terugvloeit naar andere makers via de inhoud en focus van gemeenschappelijke bijeenkomsten.

De mentor-duo's binnen dit programma overstijgen vaak de grenzen van disciplines, waardoor er experimentele interacties plaatsvinden. Dit multidisciplinaire aspect versterkt de creatieve uitwisseling tussen makers en draagt bij aan de professionele ontwikkeling van kunstenaars in Noord-Limburg.

Wat zijn de doelstellingen van het Mentorprogramma?

  • Kennisoverdracht

  • Ontwikkeling van specifieke vaardigheden of projecten

  • Netwerkvorming en professionele ontwikkeling

  • Versterken van de gemeenschapszin binnen de kunst- en cultuursector

Meld je aan voor ons Mentorprogramma

Bedankt voor de aanmelding! Je ontvangt z.s.m. een bericht van ons.

bottom of page