top of page

Stichting FLUJAS Collectief 


Statutaire doelstelling
De stichting heeft als doel om professionele makers van alle disciplines uit de regio Noord-Limburg te ondersteunen in hun artistieke praktijk, ontwikkeling en activiteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

 

Beleid
FLUJAS Collectief is een zelfsturend collectief waarbij de artistieke en zakelijke leiding bij de acht kernleden ligt.
De kerngroep van makers valt hiërarchisch onder het bestuur van de stichting. Stichting FLUJAS Collectief onderschrijft de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Naast het verankeren en verder laten groeien van het basisprogramma van FLUJAS, richt het collectief zich de komende jaren op diverse, zowel ad hoc als duurzame samenwerkingen met partners in de regio Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, Noord-Brabant en de Euregio. Altijd staat de autonomie en kracht van de (lokale) maker centraal.  FLUJAS heeft sinds haar onofficiële start met het makersonderzoek in 2022 een sterke basis gelegd voor deze samenwerkingen. Zo is het collectief onder meer in Venlo, Roermond, Venray, Weert, Helmond en Maastricht reeds in goed contact met De Maaspoort, Grenswerk, Co. de Cultuurontwikkelaar, De Nieuwe Scene, House of Confetti, Museum Van Bommel Van Dam, Stek, Bibliotheek Venlo, Het Limburgs Museum, De Tiendschuur, Theater de Garage, Galerie Wilms, Het Zomerparkfeest, Limburgs Film Festival, Door de Loep, Abdij Ulingsheide, Incluzio,WonenInLimburg, Post #5700, Destination Unknown, het Odapark, ZEEN, Nieuwe Helden, ROVER, VIA ZUID en The Artist and the Others.

 

FLUJAS Collectief wil deze samenwerkingen de komende tijd concretiseren, uitrollen en bestendigen. 

 


Namen en functies van de bestuurders

Ton Wilbers - Voorzitter

Wieke Vrijhoef - Secretaris

Han Soethoudt - Penningmeester

 


Financieel
Bij de beloning van het vaste collectief en bij opdrachten aan derden wordt de Fair Practice Code gehanteerd. Op dit moment zijn geen mensen in loondienst bij stichting FLUJAS Collectief.
Het bestuur voert haar taken voor het collectief onbezoldigd uit. 

FLUJAS Collectief is sinds 1 januari 2024 actief en heeft daarom nog geen jaarrekeningen. 

ANBI gegevens Stichting FLUJAS Collectief

RSIN: 865943126

KVK: 92225020

 

Contact gegevens 
Adres: Baarlosestraat 204, 5923 AR, Venlo

E-mail: info@flujascollectief.com

bottom of page